นโยบายการสั่งซื้อสินค้าสินค้าเสื้อยืด STAY SAFE

กรุณาอ่านเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าเสื้อยืด STAY SAFE  ก่อนยืนยันการสั่งซื้อ

  • จำกัดจำนวน 10 ตัวต่อ 1 การสั่งซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี
  • หากความผิดพลาดเกิดจากทางแบรนด์ อาทิ สินค้ามีตำหนิ ทางแบรนด์ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่คืนให้หากยังคงมีสินค้า (แบบและไซส์เดียวกัน) เหลืออยู่
  • ในกรณีที่สินค้าหมด ทางแบรนด์จะคืนเป็น Promo Code ตามมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าจ่ายจริง เพื่อใช้ซื้อสินค้าอื่นบนช่องทางออนไลน์ในครั้งต่อไป

*หากมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผ่านทาง Facebook inbox หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรฯ 02-367-2066 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)